بخش کودک کتابخانه مرکزی استان خوزستان با بیش از 7000 نسخه کتاب کودک به اعضای کودک خدمات ارائه می کند. از جمله فعالیت های این بخش شامل کلاس قصه گویی، شاهنامه خوانی و نقالی ، آموزش کاردستی ، آموزش نقاشی، آموزش خط ، آموزش قرآن و ... می باشد. این فعالیت ها به صورت مستمر در تمام طول سال برگزار می شود. علاوه بر برنامه های مستمر ویژه برنامه های دینی و آیینی به مناسبت های مختلف در بخش کودک برگزار می شود.