همزمان با ماه مبارک رمضان با هدف آشنایی کودکان با این ماه مبارک جلسه قصه گویی با موضوع  ماه رمضان برگزار شد. در خلال جلسه قصه گویی مسابقه نقاشی "ماه خدا" برگزار شد در پایان مسابقه جهت افزایش مطالعه کودکان به شرکت کنندگان در مسابقه کتاب اهدا شد.