همزمان با آغاز اوقات فراغت دانش آموزان در راستای غنی سازی اوقات فراغت کودکان و ترویج فرهنگ کتابخوانی کتابخانه مرکزی اقدام به برگزاری کلاس های آموزش در راستای توسعه کتابخوانی شامل آموزش شاهنامه خوانی و نقالی ، آموزش نویسندگی ، نمایش خلاق و قصه گویی و کلاس هایی در راستای پرورش خلاقیت و مهارتهای هنری شامل آموزش نقاشی، نقاشی خلاق، آموزش کاردستی و ... کرد. هدف از برگزاری این کلاسها علاوه برپرکردن اوقات فراغت دانش آموزان آشنایی هر چه بیشتر آنها با فضای کتابخانه و منابع موجود در آن می باشد.