به گزارش حسین بهبهانی رئیس کتابخانه مرکزی استان خوزستان مسابقه کتابخوانی" با خورشید تا سپیده" ویژه نابینایان و کم بینایان با هدف افزایش مطالعه این گروه از طریق شبکه کتابخوانان حرفه ای برگزار شد. این مسابقه در سطح استان به مدت یک ماه از اول اسفند از طریق شبکه کتابخوانان حرفه ای قابل دسترس مخاطبان قرار گرفته و  این مسابقه مورد استقبال واقعه شد. اسامی برندگان این مسابقه به قید قرعه شامل : زینب خان زاده- سجاد چراغی- محمد حسینوند- مهناز حسین پور- حبیب هاشمی فرد می باشد . برگزیدگان جهت دریافت هدایا خود با در دست داشتن کارت شناسایی به بخش نابینایان کتابخانه مرکزی مراجعه نمایند.