همایش بهارانه در کتابخانه مرکزی برگزار شد. این برنامه شامل شاهنامه‌خوانی، نقالی، سرنانوازی، سخنرانی، نمایشگاه و فروشگاه کتاب و اجرای زنده کاریکاتور است.

همچنین دکتر امیر الهامی (پژوهشگر، استاد ادبیات فارسی و کارشناس عرفان)، مرشد ابوالفضل ورمرزیار (نقال، شاهنامه‌خوان، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر صحنه‌ای) دکتر هوشنگ یونسی (استاد دانشگاه) و نوربخش احمدزاده (نقال و شاهنامه‌خوان) با سخنرانی و اجرای برنامه در «همایش بهارانه» حضور پیدا می‌کنند.

«همایش بهارانه» با دبیری کیانوش بتواز، مدیریت اجرایی محمود بهرامی و آثار گرافیکی رشید کیوانی با همکاری کتابخانه مرکزی برگزار شد.