به مناسبت ایام دهه فجر کارگاه آموزش تکنیک های قصه گویی توسط بخش کودک کتابخانه مرکزی برگزار شد . مخاطب این کارگاه مادران و کودکان بودند و ضمن آموزش اصول قصه گویی به صورت عملی قصه گویی برای کودکان انجام شد.