در روز یکشنبه 94/10/19 جهت آشنایی دانش آموزان با کتابخانه و علاقه مند شدن به کتاب کتابداران بخش کودک کتابخانه مرکزی به میان دانش آموزان دبستان پژوهشگر ناحیه 4 اهواز رفتند در این جلسه ضمن معرفی کتابخانه و برنامه های ویژه کودکان برای دانش آموزان قصه گفته شد. در پایان قصه مسابقه نقاشی با محوریت قصه گفته شده برگزار شد.